بسمه تعالی

مدارك لازم برای طرح شكایت در ادارات كار شهرستانها
( هیتهای حل تشخیص و اختلاف ) جهت اجرای حكم قرارداد دائم از طرف شركت مخابرات ایران


لازم به ذكر است كه برای طرح شكایت نیازی به وكالت دادن و گرفتن وكیل نیست هر كارگزاری كه قصد شكایت دارد با ارجاع مدارك مربوطه میتواند از ادارات كار ( هیئت تشخیص و حل اختلاف ) خواهان دریافت احكام مربوطه باشد .

http://file.mihanblog.com//public/user_data/user_files/340/1017913/maddeh83.jpg

http://file.mihanblog.com//public/user_data/user_files/340/1017913/Rezayi01.jpg


http://file.mihanblog.com//public/user_data/user_files/340/1017913/Rezayi02.jpg

http://file.mihanblog.com//public/user_data/user_files/340/1017913/240795.jpg

http://file.mihanblog.com//public/user_data/user_files/340/1017913/010895.jpg

http://file.mihanblog.com//public/user_data/user_files/340/1017913/Javab19.jpg

http://file.mihanblog.com//public/user_data/user_files/340/1017913/960225.jpg

http://file.mihanblog.com//public/user_data/user_files/340/1017913/daem81859.jpg

http://file.mihanblog.com//public/user_data/user_files/340/1017913/1divan402.jpg

http://file.mihanblog.com//public/user_data/user_files/340/1017913/2divan402.jpgطبقه بندی: - کارگراران مخابرات روستای ودفاتر ICT،

تاریخ : چهارشنبه 11 مرداد 1396 | 10:10 ق.ظ | نویسنده : صادق یوسفیان (مولان آباد) | نظرات